Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Virtual boardroom | Boardroom

De New York Stock Exchange eist dat het besturen betreffende alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar beslist zelfevaluatie uitvoeren om vast te koppeltjes of een comités plus haar commissies effectief functioneren. ” één Het doel van deze oefening is ervoor bij zorgen datgene besturen belanden bemand en geleid op gepaste manier; dat bestuurders, individueel en collectief, effectief zijn bij het nakomen van hun verplichtingen; plus dat daar betrouwbare processen zijn vanwege aan het basisvereisten bij voldoen op gebieden zoals strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, ofschoon veel directeuren tevreden is met het taak deze zij plus hun medebestuursleden vervullen, een boardevaluaties plus de feest van het directiekamer langs verschillende belangrijke dimensies erbij kort schieten. Volgens beslist onderzoek betreffende The Miles Group plus het Rock Centre for Corporate Governance aan de Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op beslist schaal van 1 zelfs 5 in termen betreffende effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” is en 1 “niet op allemaal effectief “). De overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hen board over de vaardigheden en ervaring beschikt die nodig zijn om toezicht te houden met hun handelsbedrijf.

digital boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijkertijd significante negatieve gevoelens eruit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Slechts de helft (55%) van de diensten die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en alleen een derde (36%) ben van mening dat hun bedrijf het prestaties betreffende individuele bestuurders zeer goed moet beoordelen. Meer aandacht voor individuele beoordeling is beslist noodzakelijke stap om een prestaties van de groep geaggregeerd bij waarborgen. Bestuurders hebben ook slechts een bescheiden tevredenheid over het dynamiek betreffende de directiekamer. Slechts tweederde (64%) met de bestuurders is ervan overtuigd datgene hun bestuur open positie voor nieuwe standpunten; maar de helft is ervan overtuigd dat hun bord de vaardigheden van allemaal bestuursleden benut; en minder dan de helft (46% procent) is ervan overtuigd dat hun bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is betreffende mening datgene een deel van het bestuurders een te grote invloed bezit op beslissingen van een raad met bestuur (een dynamiek die “een bestuur binnen beslist raad” wordt genoemd). Een typische directeur is betreffende mening dat ten minste één collegadirecteur uit hen bestuur dienen worden verwijderd omdat die persoon niets effectief is. Dit is verontrustende statistieken die suggereren dat veel bedrijven genkel raadsevaluaties bedienen om de bijdrage board-room.nl met hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties instellen doorgaans met een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en belanden vaak uitgevoerd door de general counsel of externe juridisch adviseur. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken en de bijbehorende standaarden. U onderzoekt bijvoorbeeld of de bedrijf is comités op de juiste manier bezit gestructureerd; of het handelsbedrijf voldoet aan de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank en andere statelijke en regulerende statuten; plus of u bedrijf zichzelf houdt betreffende een reeks processen dat in overeenstemming zijn met de kwasi beste praktijken die door bestuursorganen plus bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar ook meer waardevormende deel van het evaluatieproces van het raad is om een bijdrage van individuele bestuurders en het interpersoonlijke plus groepsdynamiek van bestuursleden bij beoordelen. Bijvoorbeeld de bovenstaande gegevens aangeven, wordt dit oefening vaak niet op een rigoureuze manier verricht en bij veel bureaus is dit helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met het echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Deze houding is een vergissing. Hoewel de moeilijker plus tijdrovender is, biedt het beoordeling met individuele leden en interpersoonlijke dynamieken het grootste toeval tot verbetering door de rollen, een bijdrage en de effectiviteit van allemaal bestuurslid erbij onderzoeken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *